Privacy

PRIVACY


Privacyverklaring Jazz Heyninck Fotografie


Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Jazz Heyninck Fotografie aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Jazz Heyninck Fotografie is statutair gevestigd aan de Damstraat 207 in Stekene en staat ingeschreven de Kruispuntbank van Ondernemingen onder BE0687.563.516. Jazz Heyninck Fotografie is per e-mail te bereiken via jazzheyninckfotografie@gmail.com en telefonisch via 0474 12 79 83.


In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Jazz Heyninck Fotografie omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorie├źn) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Jazz Heyninck Fotografie aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.


Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.


Jazz Heyninck Fotografie behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14 juni 2018.


Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u het contactformulier op de website sluit. De persoonsgegevens worden in dat geval gebruikt om contact met u op te kunnen nemen. Bij het invullen van het formulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht moeten worden ingevuld. Dit zijn uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer.


De rechtsgrond voor het opslaan van de persoonsgegevens is de toestemming die u hiervoor geeft bij het invullen van het contactformulier. Deze persoonsgegevens worden voor een termijn van twaalf maanden na het hebben van contact opgeslagen. Daarna worden deze verwijderd.


Daarnaast worden uw persoonsgegevens ook verwerkt indien u een overeenkomst aangaat met Jazz Heyninck Fotografie. Hierbij worden uw voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele betalingsgegevens opgeslagen. De rechtsgrond voor het opslaan van deze gegevens is dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om de overeenkomst te sluiten. Ook deze gegevens worden opgeslagen voor een termijn van 12 maanden na het hebben van het laatste contact. Daarna worden deze persoonsgegevens verwijderd.


Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Jazz Heyninck Fotografie te verstrekken, is Jazz Heyninck Fotografie niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Jazz Heyninck Fotografie niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.


Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.


Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Jazz Heyninck Fotografie. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Jazz Heyninck Fotografie is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Jazz Heyninck Fotografie raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.


Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Jazz Heyninck Fotografie zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Jazz Heyninck Fotografie.


Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Jazz Heyninck Fotografie op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Uw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zal er altijd gevraagd worden om u zelf te identificeren.


Indien u een klacht wil indienen over Jazz Heyninck Fotografie met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit melden door een mail te sturen naar jazzheyninckfotografie@gmail.com.